" /> Mardin, Author at Mardin Turizm Portalı

Eski yazılar Mardin

Şehidiye Camii ve Medresesi

Şehidiye Camii ve Medresesi Mardin (1)

Şehidiye Mahallesi’nde yer alan cami ve medresenin Sultan Melik Mansur Nasruddin Artuk Arslan tarafından 1201-1239 yıllarında yaptırıldığı ve kendisinin de buraya gömüldüğü bilinmektedir. Eyvanlı, revaklı avlulu medresenin portalindeki taş işçiliği, caminin kuzey cephesi ile 1916-17’de yaptırılan minaresindeki işçilik, görenleri hayran bırakır.

Devam »

Kasımiye Medresesi

Kasımiye Medresesi Mardin (4)

Mardin’in güneybatısındaki tepelerin altında yer alan Kasımiye Medresesi’nin yapımına Artuklu Döneminde başlanmış, Akkoyunlu Hükümdarı Cihangiroğlu Kasım Padişah Dönemi’nde 1457-1502 yıllarında tamamlanmıştır. Günümüze kadar mükemmel yapısıyla ayakta kalabilen iki katlı, tek avlulu, kubbeli medresenin inşasında düzgün kesme taş kullanılmıştır. Plan özellikleri, taş işçiliği ve süsleme motifleri bakımından ilgi çeken yapı, cami ve türbe ile birlikte külliye içerisinde yer almaktadır. Medresenin avlusunda ...

Devam »

Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi

Mor Petrus Kilisesi

Gül Mahallesi’ndedir. 1914’te Patrik II. Abdullah döneminde Papaz Abdulmesih’in gayretleriyle Petrus ve Pavlus adına yapılmıştır. Haç tonozlarla örtülü dokuz kare birimden oluşan kilisenin taş işlemeleri sadedir. Kök boyalarla el işi baskı perdeleri halen mevcuttur.  

Devam »

Mor Behnam (Kırklar) Kilisesi

Mor Behnam (Kırklar) Kilisesi Mardin (7)

Şehrin merkezinde Şar Mahallesi’ndeki yapı, 569 yılında Süryani azizlerinden Mor Behnam ve kız kardeşi Saro adına inşa edilmiştir. Uzun bir avlunun doğu tarafındaki dikdörtgen planlı kilise, on iki kalın sütunla taşınan kemerlerle bölümlere ayrılmıştır. Kilisenin 400 yıllık ahşap kapıları, kök boya ile baskı perdeleri, içinde çan kulesi evi ve adeta dantel gibi işlenmiş taş oymacılığı örneklerinin yer aldığı divan çok ...

Devam »

Zarzavan Kalesi ve Rabat Kalesi

Rabat Kalesi Mardin

Zarzavan Kalesi Mardin-Diyarbakır karayolu üzerinde, 50 m. yükseklikteki bir tepede inşa edilmiştir. Tarihi İpek Yolu üzerindeki kalenin yapılış amacı, ticaret yapan kervanların güvenliğine yöneliktir. Timur’un Mardin’i zapt etme girişimleri sırasında kale harap bir duruma gelmiştir. Rabat Kalesi Denk ilçesinin 15 km batısında, Hisaraltı köyünün kuzeyinde yer alan dar bir vadide yükselen bir tepenin üzerinde kurulmuştur. İnşa tarihi kesin bilinmeyen, Artuklu ...

Devam »

Zinciriye (İsabey) Medresesi

Zinciriye Medresesi Mardin gezilecek yerler (5)

Kalenin hemen altındaki Medrese Mahallesi’nin kuzeyinde yer alan yapı, 1385 yılında Melik Necmeddin İsa tarafından yaptırılmıştır. Timur ve ordusuyla mücadele etmiş olan Melik İsa bir süre bu medresede hapsedildiğinden “Sultan İsa Medresesi” adıyla da tanınır. İki avlulu ve iki katlı medresenin giriş kapısının taş işlemeleri ve dilimli kubbeleriyle ihtişamı görülmeye değer, buradan Mardin’i izlemek de büyük keyiftir. Medresede Sultan İsa ...

Devam »

Mardin’in Tarihi Çarşıları

Mardin çarşı Revaklı Kayseriyye (2)

Ulu Camii’nin kuzeyinde, Mardin’in kapalıçarşılarından olan Kayseriyye (Bedestan), bugün de büyük oranda kullanılmaktadır. Akkoyunlu Kasım Padişah Dönemi’nde 1487-1502 yılları arasında yapıldığı sanılmaktadır. Dört girişi bulunan çarşı tonozlarla örtülüdür. Reyhaniye Camisi’nin batısında yer alan, “Tellallar” veya “Sipahiler” çarşısı olarak da bilinen Revaklı Çarşı, bir yolun iki yanında yer alan revaklar ile arkalarındaki beşik tonozlu dükkânlardan oluşmaktadır. Mardin’in baharat kokulu çarşılarında neler ...

Devam »

Dünden Bugüne Mardin

mardin bg

Yörede yerleşik hayata dair ilk izlere Neolotik Dönem’de rastlanmaktadır. Kentin kuruluş tarihinin ise, M.Ö. 4500-3500 yıllarında Mezopotamya’da yaşayan Subariler zamanına kadar dayandığı arkeolojik kazı ve araştırmalardan anlaşılmaktadır. M.Ö. 3. binde, tıpkı diğer Güney Doğu Anadolu bölgesi yerleşimlerinde olduğu gibi Hurri ve Mitanni kültürü etkin olmuş, özellikle Nusaybin’in 4 km kuzeyindeki Gırnavaz Tepesi bu kültürün merkezi olmuştur. M.Ö. 2850’de Sümerlerin egemen ...

Devam »

Mardin Müzesi

MArdin Müzesi (4)

Cumhuriyet alanı yanındaki Mardin Müzesi’nin binası, 1895 yılında Antakya Patriği İgnatios Behnam Banni tarafından, Meryemana Kilisesi’ne bağlı Süryani Katolik Patrikhanesi olarak inşa edilmiştir. 1995 yılında müzeye dönüştürülen üç katlı binanın birinci katında; danışma yeri, konferans, sergi ve dinlenme salonu, ikinci katında; etnografya salonu, kütüphane ve eser dolapları, üçüncü katında ise Gırnavaz höyük kazısında çıkarılan eserlerle, müzeye satın alınarak kazandırılan arkeolojik eserlerin sergi salonları ...

Devam »

Dara Antik Kenti Nekropol Alanı

Dara antik kenti nekropolleri (2)

Dara Antik Kenti’nin batısındaki geniş tepeler, 6. yüzyıl başında kentin inşası için taş ocağı olarak kullanılmıştır. Taş kesimi ile oluşan düzgün cepheler daha sonra mezarlık alanına dönüştürülmüştür. Dara‘nın en etkileyici yapı gruplarından biri, ana kayanın yontulmasıyla oluşturulan mezarlarıdır. Kentin batısında uzanan geniş tepelerde, doğal kaya kütlesi oyularak derin ve geniş vadiler biçiminde kaya mezarlık alanı oluşturulmuştur. Bu alanda üç farklı mezar tipi ...

Devam »