" /> Deyrulumur (Mor Gabriel) Manastırı
mor-gabriel-manastırı-fotoğrafları

Deyrulumur (Mor Gabriel) Manastırı

Midyat ilçesinin 18 km doğusunda bulunmaktadır. Süryani Kadim Cemaatinin ünlü ve büyük yapıtlarından olan manastır, yüksekçe bir tepede yapılmıştır. Manastırın temelleri Savurlu Mor Smuel ile Kartminli Mor Şemun tarafından 397 yılında atılmış ve kısa sürede tamamlanmıştır. Değişik tarihlerde içinde ve dışında ekler yapılmıştır. 615 ve 1049’da Metropolitlik merkezi olan manastırda, Kral Arcadius (395-408) zamanında Mor Şemun tarafından barınma ve dua yerleri, Kral Theodosius (408-450) çağında lahitlerin konacağı abide evi Meryem Ana Kilisesi, Resuller Kilisesi, Kırkşehit Kilisesi, Mor Smuel Mabedi, kral kızı Theodora’nın Mor Smuel tarafından iyileştirilmesi nedeniyle Theodora Kubbesi, Mor Şlemun Mabedi, 512 yılında Kral Anastasius tarafından yaptırılan büyük mabet ile muhteşem mimari örnekleriyle efsanevi eser niteliğini bütün görkemiyle korumaktadır.