" /> Gırnavaz Höyüğü - Mardin Turizm Portalı
girnavaz1

Gırnavaz Höyüğü

Bilindiği üzere Anadolu tarih boyunca yerleşim yeri olmuş birçok höyüğe sahip. Habur Nehri’nin kollarından biri olan Çağ Deresi’nin doğusunda kalan, Nusaybin’in 4 km kuzeyinde bulunan Gırnavaz Höyüğü bunlardan sadece biri. Hakkında çeşitli araştırmalar yapılan, yaklaşık 300 m çap ve 24 m yüksekliğe sahip olan höyük, arkeolojik bir merkez olarak 1918 yılında bilim dünyasıyla tanışmıştır. 1991 yılına kadar sürdürülen kazı çalışmalarında höyükle ilgili birçok bilgi elde edilmiştir. M.Ö. 4 bin ile M.Ö. 7. yüzyıla kadar sürekli bir yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilgisi bunlardan sadece birisi. Ayrıca yapılan kazı çalışmalarında mezarlarda; paha biçilemeyen metal silahlar, vazo ve kandil gibi süs eşyaları, mühürler ve tabletlere de rastlanılmıştır.