" /> Kasımiye Medresesi
23707014

Kasımiye Medresesi

Eğitim merkezi olarak hizmet verdiği dönemde bölgede bulunan en önemli eğitim merkezlerinden biri olan Kasımiye Medresesi’nin inşasına Artuklular döneminde başlanmıştır. Timur’un Anadolu’ya yaptığı saldırılar sonucu yapımı yarım kalan medresenin inşası, 15. yüzyılın sonlarında yaşamış ve medreseye adını veren Akkoyunlu sultanı Kasım ibn Cihangir devrinde tamamlanmıştır ve medrese hizmete açılmıştır. 16. yüzyılda Mardin’de eğitim veren medreseler içinde en fazla maddi kaynağa sahip olduğu bilinen Kasımiye Medresesi, 1. Dünya Savaşı yıllarında kapanmıştır. Ayrıca medrese bünyesinde iki mescit, bir türbe ve bir çeşme de bulunmaktadır.

İki katlı olan ve tek bir avlu etrafında yapılmış bulunan medresenin binası Artuklu döneminin mimarî özelliklerini yansıtmaktadır. Medresenin güney tarafı uçsuz bucaksız ovaya bakar. Sonsuzluğa uzanmasından mıdır bilinmez, yapının giriş kapısı da bu tarafta bulunur. Mimarî özelliklerin adeta görücüye çıktığı kapı, birbirinden farklı süslemelere sahiptir. Bu süslemelerin bir kısmı zamanla tahrip olsa da kalan kısmı görmeye değerdir.

Medresede bulunan iki mescitten biri olan ve Şafiiler tarafından kullanılan mescit, yapının batısında bulunur ve dikdörtgen biçiminde inşa edilmiş kubbeli bir yapıya sahiptir. Medresenin doğu kanadında bulunan ve Sünniler tarafından kullanılan mescit ise Şafiilerin kullandığı mescitten biraz daha küçüktür. On biri alt katta ve on ikisi de üst katta olmak üzere toplam yirmi üç medrese odası bulunan yapının kuzeyinde ise çeşme bulunur.