Mağara

Mardin’de Mağara Turizmi

İnsanoğlu ilk çağlardan beri en önemli ihtiyaçlarından olan korunma ihtiyacını hissetmiştir. Bunun için de en çok, sağlamlığından ötürü, mağaralara başvurmuştur. Mardin de bu anlamda insanların, ‘kaya kültürünü’ ve ‘paralel mağara kültürünü’ ortaya çıkardığı bir yerleşim yeridir. Yörenin coğrafî özellikleri sonucu bölgede mevcut bulunan mağaralar gezildiğinde, burada yaşamış olanların sabrını, azmini ve kültür-sanat anlayışlarını ilk elden öğrenme fırsatı sunuyor bizlere.

Mardin’de Gızzelin (İplik Dokuma), Şakolin, Firiye mağaraları; Midyat’ta Kefilsannur, Tınat, Linveyri Şifa, Midyat Şenköy Kefilmelep, Hapisnas, Kefilmardin ve Savur Kıllıt mağaraları; Kızıltepe’de  Hanika ve Salah mağaraları; Nusaybin’de Hessinmeryem ve Sercahan mağaraları; Mazıdağı’nda Gümüşyuva ve Avrıhan mağaraları; Derik’de Derinsu, Dırkıp ve Haramiye mağaraları bölgede bulunan meşhur mağaralardır.