Rabat Kalesi Mardin

Zarzavan Kalesi ve Rabat Kalesi

Zarzavan Kalesi

Mardin-Diyarbakır karayolu üzerinde, 50 m. yükseklikteki bir tepede inşa edilmiştir. Tarihi İpek Yolu üzerindeki kalenin yapılış amacı, ticaret yapan kervanların güvenliğine yöneliktir. Timur’un Mardin’i zapt etme girişimleri sırasında kale harap bir duruma gelmiştir.

Rabat Kalesi

Denk ilçesinin 15 km batısında, Hisaraltı köyünün kuzeyinde yer alan dar bir vadide yükselen bir tepenin üzerinde kurulmuştur. İnşa tarihi kesin bilinmeyen, Artuklu Dönemi’nde büyük onarımdan geçen Rabbat Kalesi’nin 15 burcu, 4 köşesinde gözetleme kuleleri, doğuda ve batıda iki kapısı vardır. Yeraltında barınaklar, saray kalıntıları, erzak ambarları bulunmaktadır.